حزب کمونیست ایران

پیام تبریک به مناسبت ۲۶ بهمن روز علنی شدن کومه له

جمعی از ارتشیان اخراجی سال ۵۹ سنندج در پیامی تبرک خود را به مناسبت ۲۶ بهمن روز کومه له اعلام داشتند.

ارتشیان اخراجی سال ۵۹ در این پیام خود  بر اهداف کومه له و حزب کمونیست ایران تاکید داشتند و اعلام کردند که کومه له همواره یار ویاور محرومان و طبقه کارگر کردستان است. در این پیام همچنین یاد  رفیق فرهاد شعبانی از اعضاء و کادر های این حزب را گرامی داشتند و در آخر خود را پیرو خط رسمی کومه له وحزب کمونیست ایران دانستند.