حزب کمونیست ایران

پیام تبریک

 

26 بهمن ماه روز اعلام موجودیت علنی کومله و گرامی داشت یادو خاطره رفیق مبارز محمد حسین کریمی است این روز یاد آور تاریخ مبارزه ای خستگی ناپذیر است که کومله بدون کوچکترین تزلزلی در مقابل هارترین و فاشیسم ترین رژیم منطقه ایستادگی کرد.
به دنبال جانباختن رفیق محمد حسین کریمی از بنیانگذاران کومه له پس از 9 سال و چند ماه فعالیت مخفی این سازمان اعلام موجودیت کرد همچنین گرامی میداریم یاد هزاران انسان مبارز و کمونیست که در راه آزادی و برابری با سربلندی باشعار زنده باد سوسیالیزم جان باختند.
صمیمانه ترین شادباش های خودرا بمناسبت 26بهمن روز آشکار شدن فعالیت علنی کومه له را به تمام اعضا و پیشمرگان حزب و کومه له خانواده جانباختگان، زندانیان دربند تبریک وشاد باش اعلام می نماییم در این روز تاریخی با خانواده جانباختگان، زندانیان دربند رژیم آخوندی پیمان تازه می کنیم که ادامه در راه این عزیزان باشیم

جمعی از دوستان و هواداران کومه له در کرمانشاه بهمن ماه 1402