حزب کمونیست ایران

پیام تسلیت تشکیلات نروژ حزب کمونیست ایران به رفیق کریم احمدی

مطلع شدیم که برادر رفیق کریم احمدی، کاک رحیم  ، بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا فوت کرده اند.

بدینوسیله به رفیق کریم و بستگان و رفقای رفیق کریم تسلیت می گوییم و خود را در غم از دست دادن این برادر عزیز و ارجمند شریک میدانیم.  امیدواریم که رفیق کریم و بازماندگان سلامت و تندرست باشند.

بدلیل وضعیتی که ماها در آن قرار داریم، طبعا از دست دادن هر عزیزی، غم و اندوه چند برابری روی دوش ما می اندازد. به همین دلیل و برای کاستن غم از دست برادر عزیزمان کاک رحیم، خود را در غم رفیق کریم احمدی شریک دانسته و این اندوه بزرگ را بین خودمان تقسیم میکنیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایرانکمیته نروژ

3 ژولای 2020