حزب کمونیست ایران

پیام توماج صالحی از زندان و تکذیب ادعاهای وکیل تحمیلی

روز دوشنبه 10 مهرماه، توماج صالحی در پیامی ادعای رزا اعتماد انصاری، وکیل تحمیلی خود در مورد سلامتی جسمانی اش را رد کرد.

‏توماج صالحی نوشته: «من بعد از شش ماه اعلام درد دندان، بعد از هفته‌ها بیخوابی و تب و لرز و تعرق از درد، به دلیل در دسترس نبودن هیچ نوع ابزاری با سیم ماسک و نمک و درد بی‌اندازه، دندون خودم را عصب کشی کردم و سه روز بعد مسئولین لطف کردن، منتی بر سر ما گذاشتند و پزشکی برای پر کردن همان دندان آوردند. نامبرده همچنین گفت: پاش درد می‌کند و هنوز کاری برای درمانش نکرده اند. ‏گفتنی است، حجم شکنجه‌ها و آسیب‌های جسمی که در حین بازداشت و بازجویی به ‌توماج صالحی وارد شده، بسیار بیشتر و وحشیانه‌تر از چیزی است که تا کنون منتشر شده است.