حزب کمونیست ایران

پیام نسرین ستوده به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

نسرین ستوده ز‌ندانی محبوس در زندان اوین طی انتشار پیامی به‌مناسبت هشت مارس روز جهانی زن، برای مبارزه مشترک علیه تبعیض و بی‌عدالتی فراخوان داد.

این فعال حقوق بشر و حقوق زنان در پیام خود دو نگاه به مبارزات زنان و جنبش مدنی در ایران انداخته است. نگاهی گذرا داشته است به آنچه گذشت، و نگاهی دارد به سالی که در پیش است. نسرین ستوده از بند زنان در زندان اوین و چهل زنی می‌نویسد که در بندی کوچک و سه اتاقه عمدتا به دلایل سیاسی از آزادی محروم شده‌اند. این فعال حقوق زنان گفته است که جرم شماری از این زنان تنها توزیع گل در مراسم هشت مارس سال گذشته در متروی تهران بوده است. برخی از دیگر زنان در ارتباط با فعالیت‌های صنفی و شرکت در اعتراضات کارگری دستگیر شده‌اند. عده‌ای از شهروندان دو تابعیتی نیز به اتهام جاسوسی دستگیر شده‌اند و در بند زنان زندانی هستند. نسرین ستوده این اتهامات را “نقض سیستماتیک حقوق زنان” در ایران خوانده و از همه مردم آزاده و از زنان جهان در روز هشت مارس خواسته است که برای حفظ صلح تلاش کنند، صلحی که بنیان زندگی و بقاست.