حزب کمونیست ایران

پیام کمیته زنان کومه له به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

 

زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب!

فرارسیدن ۸ مارس روز جهانی زن را به همه شما که از ستم بیزارید و دل در گرو آزادی و برابری دارید، صمیمانه شادباش می گوئیم.

امسال روز جهانی زن در شرایطی فرا می رسد که بیش از ۵ ماه از قتل حکومتی ژینای جوان که نام او رمز برپائی انقلاب: «زن، زندگی، آزادی» شد، می گذرد.

شعار «زن، زندگی، آزادی» انعکاس خواست‌ها و آرزوهای نه فقط زنان بلکه همه محرومان جامعه است. شعاری است که در ضدیت و تقابل با فرهنگ ارتجاعی مبتنی بر نابرابری زن و مرد قرار دارد. در انقلاب ژینا تنها به حاشیه راندن، تضعیف و سر انجام شکست اقتدار مذهبی مورد توجه نیست بلکه در هم شکستن و زدودن قدوسیت از هر آنچه سمبل اقتدار مذهبی است پیگیری می شود. شعار انقلاب ژینا از مرزهای ایران گذر کرده و پیام آزادی و برابری را به گوش همه زنان تحت ستم جهان رسانده است.

در این مدت حکومت اسلامی هر آنچه را در توان داشت برای توقف و به شکست کشاندن این خیزش انقلابی انجام داد و ناکام ماند. اعدام، قتل خیابانی و ترور تنها حربه و گزینه حکومت برای مقابله با زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب بود. امروز داعشی های شیعه حاکم کار سرکوب  را به جائی رسانده اند که دختران دانش آموز را در محیط مدرسه مسموم می کنند، تا آنها را از مدرسه فراری دهند.

تمامی تاکتیک ها و سیاستهای رژیم  برای  فرونشاندن این خیزش انقلابی با شکست و رسوایی روبرو گشته اند. مردم معترض، زنان و جوانان ، دانشجویان و دانش آموزان، هنرمندان، توده های کارگر و زحمتکش از بلوچستان تا کردستان، خلاقانه در اشکال و ابتکارات مختلف  همچنان به مبارزه خود تا پیروزی نهائی ادامه می دهند. مقابله با این توده گسترده، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را با تضادهای درونی و با خستگی و فرسایش روبرو کرده است.

امروز ترس از حکومت جای خود را به امید و شجاعت داده است و این بار این رژیم است که از مردم می ترسد.

بدون شک زنان ایران همراه با مردان شریف و آزاده این توان را دارند که نه تنها سیاستهای فوق ارتجاعی حکومت اسلامی را با شکست و ناکامی روبرو کنند، بلکه قادر هستند دوش به دوش هم، این نظام ضد زن و ضد آزادی را سرنگون نموده  و سیستم سیاسی‌ای را مستقر نمایند که در آن برابری کامل و بدون قید و شرط زنان و مردان را در همه عرصه های زندگی  سیاسی، خانوادگی و اجتماعی به رسمیت شناخته و آنرا تامین و تضمین نماید.

زنان کردستان، پیشقراولان انقلاب«ژینا» همراە و همگام با جنبش پیشرو زنان در سراسر ایران با بکارگیری ابتکارات خود در شکل دادن بە مقاومت علیە قوانین و فرهنگ ارتجاعیِ اسلامی قدم های بزرگی برداشته اند. امروز  هر جا که نشانی از اعتراض و مبارزه و مقاومت هست، زنان کردستان در خط مقدم آن قرار دارند.

جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند جامعه ایران را  به شرایط   ۵ ماه و نیم پیش بازگرداند. زنان پیشتاز و رزمنده تا همین جا دستآوردهای غیر قابل بازپس گیری به دست آورده اند و به پشتوانه این دستآوردها به سوی پیروزی نهائی پیش می روند.

 

پیروز باد انقلاب « زن ، زندگی ، آزادی»

زنده باد سوسیالیسم

کمیته زنان کومه له

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

۵ مارس ۲۰۲۳