حزب کمونیست ایران

پیروزی کشاورزان اعتصابی هند پس از یک سال اعتراض

ده‌ها هزار کشاورز هندی، روز شنبه 20 آذرماه، پس از یک سال و سه ماه اعتصاب و بست‌نشینی، با تحمیل خواسته‌های خود به دولت دست راستی “ناراندا مودی” برای پایان اصلاحات، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان اعتراض‌ها و توقف پیگرد کیفری معترضان، پیروزمندانه به خانه بازگشتند.

گفتنی است، نخست وزیر هند ماه گذشته در یک نطق تلویزیونی عقب‌نشینی دولت و پارلمان از سه برنامه اصلاحات کشاورزی را رسما اعلام کرده بود. با وجود عقب‌نشینی رسمی دولت هند و لغو اجرایی شدن قانون اصلاحات کشاورزی، دهقانان اعتصابی خواستار پرداخت غرامت به بازماندگان جان‌باختگان‌ اعتراض‌ها، پایان پیگرد کیفری سازماندهندگان اعتصاب‌ها و تعیین بهای تضمینی خرید محصولات بودند. دولت مودی، بخشی از این خواسته‌ها را برآورده کرده و برای بخشی دیگر، کمیسیون تشکیل داده است .با وجود پایان این بست‌نشینی کم‌سابقه، کشاورزان به دولت ناراندا مودی هشدار داده اند که در صورت وفادار نبودن حکومت به وعده‌هایش، آن‌ها به دهلی بازخواهند گشت.