حزب کمونیست ایران

پیوستن مکزیک به کنوانسیون منع خشونت و آزارگری در محیط کار

مکزیک سند کنوانسیون منع خشونت و آزار و اذیت فیزیکی، روانی و جنسی سازمان جهانی کار موسوم به کنوانسیون شماره ۱۹۰را طی فرآیندی تصویب و هفته گذشته در مراسمی با حضور نماینده سازمان جهانی کار در مقر این نهاد بین المللی تودیع کرد. 

مکزیک، نوزدهمین کشور عضو “آی ال او” است که کنوانسیون شماره ۱۹۰ را تصویب کرده و هفتمین کشور در آمریکای لاتین و کارائیب محسوب می‌شود که به این کنوانسیون پیوسته است.  در جهان حدود ۲۰۰ کشور عضو سازمان ملل بوده و جملگی در سازمان جهانی کار حضور دارند اما در بین این کشورها تنها ۱۰درصد  یعنی ۲۰ کشور به کنوانسیون منع آزار فیزیکی، روانی و جنسی در محل کار علیه کارگران پیوسته‌اند.  کنوانسیون شماره ۱۹۰ اولین معاهده بین المللی است که به خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار پرداخته است. این کنوانسیون همراه با توصیه‌نامه شماره ۲۰۶ سازمان جهانی کار، چارچوبی مشترک برای اقدام و فرصتی منحصر به فرد برای ایجاد آینده کاری مبتنی بر کرامت و احترام فراهم می‌کند و حق همه مردم را برای داشتن دنیای کار عاری از خشونت و آزار و اذیت اثبات می‌کند.