حزب کمونیست ایران

پیوستن کارگران صنعت نفت عراق به اعتراضات ضد دولتی

بنابه گزارش منتشره، روز یکشنبه 26 آبانماه، کارگران صنعت نفت عراق در حمایت از اعتراضات ضد دولتی اخیر دست به اعتصاب سراسری زدند.

برپایه این گزارش، اتحادیه کارگران صنعت نفت عراق طی انتشار بیانیه ایی اعلام کرد، به منظور حمایت از اعتراضات ضد دولتی شهروندان عراق و در محکومیت کشتار معترضان توسط پلیس، کلیه کارمندان بخش نفت درسراسر کشور از رفتن به سرکارهای خود خودداری کرده اند. گفتنی است از آغاز اعترضات به افزایش فساد در این کشور  دستکم 335 تن از معترضان کشته و هزاران نفر نیز زخمی شده اند.