حزب کمونیست ایران

چرا سپاه پاسداران مدیریت بحران کرونا را بعهده نگرفت و به قول مشهور آن را جمع نکرد ؟

فرهاد شعبانی

این پرسشی است که این روزها به ذهن هر ایرانی و بویژه کادر درمانی بیمارستانها که بشدت درگیر مبارزه ائی پر تلفات با ویروس کرونا هستند متبادر می شود.

روشن است که، برخلاف تمام بحرانهای دیگر در ایران از جمله خیزش سال 88 ، خیزش سراسری مردم کارگر و زحمتکش، جوانان و حاشیه نشینان بیش از 200 شهر در دیماه 96،  خیزش آبانماه سال 98 و … که سپاه پاسداران و یگانهای ویژه آن حضور میدانی پیدا می کردند و بقول خودشان اعتراضات و خیزش توده های مردم را بسرعت جمع می کردند، اینبار خبری از حضور نیروهای سپاه نه در بیمارستانها و نه در میادین شهرها و محلات برای جمع کردن این بحران و فاجعه انسانی و نجات جان حتی یک نفر نبود.

در جریان خیزش آبانماه امسال نیروهای ویژه سپاه پاسداران در کلیه شهرهای ایران از جمله در کردستان شب 25 آبانماه در آماده باش صد در صدی قرار گرفتند و در نقاط حساس و کلیدی شهرها مستقر و با آغاز اعتراضات و تجمات مردمی تیراندازی بسوی مردم را آغاز و طی 48 ساعت بیش از 1500 نفر از جوانان و مردم معترض را به خاک و خون کشیدند. با سرکوب این خیزش فرماندهان سپاه ادعا کردند که، 24 ساعته اعتراضات را جمع کرده اند.

پرسش اینجاست نیروئی با این قدرت، با این همه امکانات و نیرو چرا برای جمع کردن یک بحران طبیعی که روزانه جان صدها نفر از شهروندان کشور را می گیرد به جز اجرای چند صحنه نمایشی نه تنها ورود نکرد و این بحران را جمع نکرد بلکه کلیه امکانات و توانائی خود را برای جلوگیری از گسترش این ویروس دریغ کرد؟

سپاه نیروئی با ساختار سرکوب و کشتار است نه امدادگر و ناجی

اولین پاسخ به این پرسش این است که، ساختار سپاه پاسداران از فرماندهی آن تا بدنه با هدف سرکوب اعتراضات و خیزش های توده های مردم ایران و به “اصطلاح دفاع از ضد انقلاب اسلامی” پایه ریزی شده است. چنین نیروی برای امداد رسانی و نجات جان انسانها در چنین بحرانهائی آموزش ندیده است. به عملکرد 40 ساله سپاه پاسداران در بعد داخلی و منطقه ائی و دوردستها نگاه کنید آیا بجز شرکت در جنگ ها، تقویت تروریسم، سرکوب خیزش های توده ائی داخلی و منطقه ائی، انتقال تجیهزات جنگی، مهندسی جنگ ها و سرکوب رسالت دیگری از این نیرو دیده شده است ؟ بنابراین خیره کننده نیست اگر سپاه پاسداران نتواند بحرانهائی چون کرونا، زلزله و سیل را مدیریت کند. اینکار برای سپاه با توجه به ساختار فرماندهی و سازماندهی و آموزش نیروهایش ممکن نیست. سپاه یک نیروی سرکوبگر است و تنها برای چنین ماموریتی ایجاد شده است. طی این دو هفته بارها و بارها بیماران کرونائی زمین خورده در خیابانها مشاهده شدند اما از حضور یگانهای ویژه سپاه پاسداران برای انتقال یک بیمار دیده نشد. اما اگر همین فرد یک ناراضی از نظام بود، بسرعت به نقطه نامعلوم انتقال داده می شد.

حفظ نیرو برای روزهای پس از کرونا

ورود به چنین بحرانی هزینه بردار و دارای تلفات انسانی است. سپاه پاسداران بر این امر واقف است که به فرض اینکه با هیچگونه اعتراضی از جانب مردم توده مردم در حین ورود به این بحران روبرو نشود. صرف ورود به حل بحران هزینه بردار خواهد بود. کادر درمانی ایران دهها پزشک و پرستار و کارمند بیمارستانی را در این مبارزه از دست داده است. قهرمانانی که با کمترین امکانات پیشگیری بر بالین بیماران کرونائی قرار گرفتند و خود جسورانه و در دفاع از انسانیت قربانی شدند. نیروهای سپاه پاسداران نه برای ارائه چنین خدماتی آموزش دیده اند و آماده پرداخت هزینه در راه دفاع از انسانیت هستند. علاوه بر این سپاه با چشم انداز پایان بحران کرونا و برپائی خیزش های دیگر در صدد حفظ نیروهای تحت فرماندهی و روحیه آنهاست تا در صورت بروز خیزش ها آنها را در راستای سرکوب این خیزش ها بکار گیرد. شک نکنید که با برپائی هر حرکت اعتراضی آنوقت است که ما با موتورسواران و ون های سیاه سپاه پاسداران مجهز به پیشرفته ترین ابزار سرکوب روبرو خواهیم شد.

هراس از نمایش تجیهزات مصادره شده تمام مردم ایران شاهدند که، کادر درمانی ایران و اخیرا” جوانانی که خودجوش پا به عرصه مبارزه علیه گسترش ویروس کرونا نهاده اند با کمترین امکانات پزشکی پیشگیرانه و حفاظتی این رسالت انسانی را در پیش گرفته اند. این در حالی است که کمکهای مادی و تجهیزاتی فراوانی از سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپائی و منطقه ائی برای کمک به مردم ایران در مبارزه با کرونا هدیه شده است. طبیعی است که در نبود تشکلهای مستقل مردمی که این کمکها را تحویل و به نسبت میزان شیوع ویروس در استانهای مختلف آن را توزیع نماید و با توجه به اینکه کنترل فرودگاهها و سایر کانالهای ارتباطی با دنیای خارج در دست مافیای سپاه پاسداران است، این کمکها مستقما” در دستان کثیف این نیرو قرار می گیرد. سوای این کمکها خود دستگاههای اطلاعاتی سپاه در دو هفته گذشته ادعا کردند که میلیونها عدد ماسک، دستکش و میلیونها لیتر ماده ضد عفونی احتکار شده را کشف کرده اند. تردیدی نیست که این کمکها و کشفیات نه به بیمارستانها و به دست مردم نرسیده است، بخشی از آن را در بازار به فروش رساندند و اسناد تصویرش پخش و منتشر شد. وعده بخشی از آن بنا بر تعهد شمخانی “رئیس شورای عالی امنیت ملی “  یا به حشدالشعبی و سایر متحدین سپاه تحویل داده شده و یا برای آنها انبار شده است، و بخش دیگر آن در اختیار سپاه قرار دارد. اگر سپاه بخواهد وارد عمل شود باید نیروهایش برای حفظ خود با تجهیزات کامل وارد عمل شوند. تجهیزات آنها با پرستاران و پزشکانی که روزانه بخاطر نبود امکانات جان می سپارند قابل مقایسه نخواهد بود. این تناقض و تبعیض آشکار و غارت را چگونه توضیح خواهند داد. این غارت  مافیائی نه تنها قابل توضیح نخواهد بود بلکه به منشاء اعتراض توده های مردم کادر درمانی تبدیل خواهد بود. چه امروز و چه در فردای پایان بحران کرونا.

بنابر این این دلائل و دلائلی دیگر که به آن خواهیم پرداخت، سپاه پاسداران به بحران طبیعی کرونا نه تنها ورود نکرد بلکه کسانی را که به بیان حقایق مربوط به این ویروس پرداختند را تهدید به محاکمه مجازات کرده است. اطلاعات سپاه در همدستی با دستگاه قضائی از همین آلان برای شماری از کسانی که حقایق را بیان کرده اند دست به پرونده سازی زده اند.

سپاه پاسداران عامل انتقال، شیوع و گسترش این ویروس از چین به داخل مرزهای ایران است. حتی عوامل حکومتی امروز از بیان این حقیقت ابا ندارند. با حضور عناصر سپاه در میان مردم و البته که با پایان گرفتن بحران کرونا این پرسش و سایر پرسش از جمله سرنگونی هواپیمای اوکرائینی توسط پدافند موشکی سپاه، کشتار بیش از 1500 نفر از مردم معترض ایران تحت عنوان جمع کردن اعتراضات مردم و غارت اموال و سرمایه های مردم ایران و هزینه آن در جنگ های منطقه ائی و تقویت تروریسم روی میز مبارزات مردم علیه نظام و سپاه قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران نیروهایش را برای روبرو شدن با چنین روزها و پرسش هائی آماده می کند اما بر این تصور است که این ویروس روحیه جمعی و مبارزاتی مردم را کاهش و آنها را از نفس می اندازد در این صورت قدرت جمعی و مقاومت آنها برای مقابله با این جنایتکاران کاهش می یابد. آرزوئی که تحقق آن از محالات است.

و نکته آخر اینکه توپ مدیریت بحران را به زمین وزارت بهداشت و از روز چهارشنبه 21 اسفند به زمین دستگاه اجرائی کشور ” رئیس جمهور  ول معطل “انداخته اند که ناتوانی در حل بحران را به گردنش آویزان کنند و خود را تبرئه کنند.

اما مردم ایران آگاه تر و فهیم تر از این هستند که سپاه پاسداران بتواند از زیر بار مسئولیت، انتقال، شیوع و گسترش بحران کرونا و مرگ هزاران نفر از شهروندان ایرانی شانه خالی کند. فردای بعد از بحران کرونا تسویه حساب آغاز خواهد شد.

بعدالتحریر :

هنوز نوشتن این مطلب به پایان نرسیده بود که شاهد یک حرکت نمایشی بسیجیان اصفهان بودم که گویا با گذشت دو هفته از شیوع ویروس قصد ضد عفونی کردن شهر را دارند. این ویدئو و تجهیزات آنها را ببنید و با تجهیزات کادر درمانی و جوانانی که در شهرهای کردستان بصورت خودجوش و مستقل به میدان آمده اند، مقایسه کنید. این حرکت اساسا” نمایشی و تقابلی با حرکتهای مردمی و از میدان بدر کردن آن و به قصد کاهش خشم توده های مردم علیه سپاه پاسداران به روی صحنه رفته است.