حزب کمونیست ایران

چهاردهمین دور تظاهرات سراسری در فرانسه

روز سه شنبه ۱۶ خردادماه  باز هم صدها هزار نفر در سراسر فرانسه در چهاردهمین روز تظاهرات برای مخالفت با اصلاحات بازنشستگی به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش منتشر شده، احزاب مخالف دولت و اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز سه‌شنبه این هفته، یک اعتصاب یک روزه دیگر برگزار کردند تا به تصمیم اصلاح سن بازنشستگی توسط رئیس‌جمهور امانوئل مکرون اعتراض کرده و خواستار الغای این قانون شوند. آن‌ها تاکید دارند که مبارزه برای خنثی کردن این تغییرات حتی پس از تبدیل شدن به قانون تمام نشده است. مکرون در ماه گذشته میلادی لایحه افزایش سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال خارج از مکانیزم روتین قانونی برای جلوگیری از رای‌گیری در پارلمان، امضا کرد.