حزب کمونیست ایران

چهاردهمین روز از اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

روز جمعه 24 مرداد ماه کارگران صنایع نفت و پترشیمی و نیروگاه های برق برای چهاردهمین روز متوالی به اعتصاب سراسری خود ادامه دادند. 

گفته می شود در جریان این اعتصاب، کارفرمای شرکت اکسیر صنعت با انتشار یک آگهی در خصوص کاهش دستمزدها، سعی داشت کارگران را از ادامه اعتصاب دلسرد کند. اما کارگران نیز با انتشار بیانیه ایی اعلام کردند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان برسرکار بازنخواهند گشت. همچنین در روزهای اخیر، کارفرمایان و مقامات مختلف در تاسیسات نفتی و سایر صنایع، تلاش کرده‌اند با پرداخت بخش ناچیزی از حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران، اعتـصاب به هم پیوسته کارگران را در هم بشکنند. اما نه تنها تا کنون به نتیجه نرسیده‌اند، بلکه کارگران بخش‌های جدیدی به اعتـصاب پیوسته‌اند.