حزب کمونیست ایران

چهارمین روز از اعتصاب رانندگان اتوبوس قزوین

رانندگان اتوبوس قزوین (خط قزوین محمدیه) چهارمین روز از اعتصاب خود را در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه پشت سر گذاشتند.

رانندگان می‌گویند با این وضعیت بد معیشتی و کرایه‌های ناچیز توانایی تامین حداقل‌های زندگی و خرج خودروهای خود را ندارند. شهرداری قزوین نیز بدون توجه به خواسته رانندگان همچنان سکوت کرده است. گفته می شود طی این مدت، مردم ساعت‌ها در ایستگاه‌ها به انتظار می‌مانند. اما شهرداری با خودداری از برآورده کردن خواسته‌های رانندگان هیچ اقدامی برای حل مشکل شهروندان نکرده است. به گفته معترضان، بر اساس آنچه تصویب شده؛ اتوبوسرانی باید یارانه‌ای را به اتوبوس‌ها پرداخت کند. قرار بود این یارانه برای 300 اتوبوس داخلی شهر قزوین پرداخت ‌شود. اما تاکنون چیزی به این رانندگان تعلق نگرفته است.