حزب کمونیست ایران

چهارمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت ‌تپه

کارگران نیشکر هفت تپه صبح روز پنجشنبه 29 خرداد ماه، به چهارمین روز اعتصاب خود در راستای تحقق خواسته‌هایشان ادامه دادند.

از قرار معلوم کارگران‌نیشکر هفت‌تپه  از چهار روز پیش تاکنون در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود با آغاز سال و همچنین تمدید نشدن دفترچه‌‌های تامین اجتماعی و درمانی، بلاتکلیفی وضعیت شغلی و برچیده نشدن بخش خصوصی، دست از کار کشیده و در مقابل دفتر مدیریت شرکت دست به اعتصاب زده اند. گفتنی است طی این مدت که کارگران همه بخش‌های نیشکر هفت تپه در اعتصاب هستند، هیچ مسئولی از جمله مدیرعامل شرکت به عنوان نماینده تام الاختیار اسدبیگی، در میان تجمع کنندگان حضور پیدا نکرده است.