حزب کمونیست ایران

چهارمین روز تجمع اهالی روستای گویچاله مازندران

روزدوشنبه 25شهریور، برای چهارمین روز متوالی، جمعی از اهالی روستای “گویچاله” در  مازندران در اعتراض به  دفن زباله در این منطقه تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی از اهالی روستای “گویچاله” در مازندران از روز جمعه 22 شهریور ماه، در مسیر ورود به روستای گویچاله با تجمع در جاده اصلی این روستا از دفن زباله در این منطقه ممانعت کردند. بنا به گفته معترضین، مشکل زباله و دفن نامناسب به حدی بغرنج و فرا تر از حد رفته که در طی 14  سال گذشته بیش از یک میلیارد کیلوگرم زباله در منطقه گویچاله تخلیه شده است واین باعث شیوع بیماری و مشکلات زیادی برای اهالی این منطقه شده است. شیرآبه های حاصل از انباشت زباله در این مدت به سفره های آب های زیرزمینی نفوذ کرده و باعث آلوده شدن محصولات کشاورزی و شیوع بیماری های واگیردار بین دام و انسان در این منطقه شده است .