حزب کمونیست ایران

چهل و دومین روز از اعتراضات کارگران هفت تپه

روز یکشنبه 5 مرداد ماه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئولان با راهپیمایی و تجمع درشهرشوش برای چهل و دومین روز متوالی ادامه داشت.

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، ابتدا مقابل فرمانداری شوش دست به تجمع زدند و سپس به طرف دفتر بهارستان نشین این شهرستان راهپیمایی کردند وتجمعشان را پی گرفتند. آنها همانند روزهای گذشته با برافراشتن پلاکاردها،سردادن شعارها و ایراد سخنرانی عزم راسخشان را بار دیگر، برای دست یابی به مطالباتشان مبنی بر “پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه، پایان دادن به  بلاتکلیفی شغلی، لغو خصوصی سازی شرکت و بازگشت بکار همکاران همکاران اخراجی خود ” به نمایش گذاشتند.