حزب کمونیست ایران

چهل و دومین هفته اعتراضات جلیقه زردها

روز شنبه 9 شهریور ماه اعتراضات جلیقه رزدها در پاریس و چند شهر دیگر وارد 42 مین هفته متوالی خود شد.

برپایه گزارش منتشره این تظاهرات در حالی برگزار شد که پلیس پاریس به صورت گسترده در سطح شهر  حضور داشته و فضای بسیاری از شهرها به شدت میلیتاریزه شده بودند. در جریان این اعتراضات پلیس در پاریس با باطوم و گاز اشک آور به صف معترضان حمله کرده و ضمن ضرب و شتم، شماری از آنان را نیز بازداشت نموده است.