حزب کمونیست ایران

کاروان «۶۴ کیلومتری» نظامی روسیه به سمت کی‌یف

تصاویر ماهواره‌ای در روز دوشنبه ۹ اسفند، پیشروی یک کاروان نظامی روسیه در شمال کی‌یف، پایتخت اوکراین را نشان می‌دهد که حدود ۶۴ کیلومتر امتداد دارد که بسیار بیشتر از گزارش‌های اولیه است.

این در حالی است که شب گذشته نخستین دور مذاکرات بین هیات‌های روسی و اواکرینی برگزار شد و هر دو گروه از موافقت برای برنامه‌ریزی جهت انجام دور دوم این مذاکرات خبر دادند. قابل ذکر است، حمله روسیه به اوکراین در وارد ششمین روز خود شده است.