حزب کمونیست ایران

کاهش سن زنان سرپرست خانوار در ایران

به اعتراف مدیرعامل جمعیت جمعیت امدادی،  شمار زنان سرپرست خانوار در ایران رو به افزایش و سن آن‌ها رو به کاهش است.

به گفته این کارگزار رژیم در برخی از استان‌هایی که کودک‌همسری شایع است افرادی با سن ۱۴ تا ۱۵ سال نیز سرپرستی خانوار را بر دوش می‌کشند. بر پایه آمار سازمان بهزیستی ایران، از مجموع ۲۱ میلیون خانوار ، در ١٢ درصد خانواده‌ها زنان سرپرست خانوار هستند اما بیش از ٧٠ درصد زنان سرپرست خانوار شغل مناسبی ندارند. همچنین بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران زندگی می‌کنند و که تنها  ۲۰۰ هزار تن از آنان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. گفتنی است، تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران هرسال افزایش یافته و میانگین سن آنان نیز از ۵۰ سال در دو دهه اخیر اکنون به ۱۴ سال رسیده است.