حزب کمونیست ایران

کاهش شدید تراز تجاری در ایران

روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه،بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۸ با کاهش شدید خود منفی گزارش شده است.

بانک مرکزی ایران گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ ارزش پولی واردات ایران ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار و ارزش پولی صادرات معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است.به این ترتیب،‌ با پیشی گرفتن ارزش پولی واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری ایران در سال گذشته منفی اعلام شد.بیشترین ارزش واردات ایران مربوط به اردیبهشت‌ماه و کمترین آن در فروردین‌ماه صورت گرفته است.