حزب کمونیست ایران

کاهش محکومیت حبس ندا ناجی

گزارشات منتشره از تقلیل محکومیت ندا ناجی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه همچنان در زندان نگهداری می‌شود، به یک دوم حکم دادگاه بدوی خبر دادند.

ندا ناجی از ۱۱ اردیبهشت امسال، همزمان با مراسم روز جهانی کارگر در تهران، در بازداشت و زندان نگهداری می‌شود. دادگاه بدوی او را به ۵ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. حال وکیلش از تقلیل حکم او به سی ماه حبس خبر می‌دهد. لازم به یادآوری است که علاوه بر ندا ناجی، مرضیه امیری و عاطفه رنگریز هم در جریان تجمع روز کارگر در تهران بازداشت و هر یک به ۵ سال زندان محکوم شدند. دادگاه؛ آنیشا اسداللهی را هم به یکسال زندان، رونویسی از کتاب‌های تعیین شده و یک ماه ارائه خدمات اجتماعی به یکی از مجروحان جنگ ایران و عراق که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «جانباز» نامیده می‌شوند، محکوم کرده است.