حزب کمونیست ایران

کشته شدن دست‌کم شانزده نفر در کانادا

روز یک‌شنبه 31 فروردین ماه (19 آوریل)، مرد مسلحی در استان نوا اسکوشیای کانادا، با شلیک به سوی مردم دست‌کم ۱۶ نفر را کشت.

بنابر گفته مقام‌های پلیس تاکنون در این تیراندازی که از شهر پورتاپیک آغاز شد، ۱۶  نفر از جمله یک مامور پلیس کشته شده‌اند و احتمال دارد شمار کشته‌شدگان نیز افزایش یابد.عامل این تیراندازی که یک مرد ۵۱ ساله بود که با پوشیدن لباس فرم پلیس به روی مردم آتش گشود. او حتی ماشین خود را نیز به شکل ماشین پلیس درآورده بود و پس از تعقیب و گریزی چند ساعته  از پا درآمد.این تیراندازی به عنوان بدترین حادثه در سی سال اخیر در کانادا عنوان شده است.