حزب کمونیست ایران

کشته شدن دو نفر بر اثر تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در شوشتر

طی روزهای اخیر در پی تیراندازی ماموران نیروی انتظامی در مراسم تشیع جنازه ای در شهرستان شوشتر در استان خوزستان، دو نفر کشته شدند.

هویت این دو شهروند ” امین دلفی ۲۰ ساله و علی کعبی ۲۷ ساله اهل شهرستان شوشتر در استان خوزستان بوده است. به گفته شاهدان عینی این دو شهروند به دلیل تیراندازی در مراسم تشییع جنازه یکی از همشهریان خود، توسط نیروی پلیس به رگبار بسته شدند. لازم به ذکر است که  تیراندازی در مراسم تشییع یکی از رسوم مردم این منطقه است.