حزب کمونیست ایران

کشته شدن دو کولبر در مناطق مرزی

 

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 19 مردادماه، دو کولبر در مناطق مرزی پیرانشهر و مریوان در در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی کشته شدند.

بر پایه گزارش منتشره، گروهی از کولبران در منطقه مرزی پیرانشهر هدف نیروهای مرزبانی قرار گرفتند و بر اثر شلیک مستقیم این نیروها یک کولبر به نام “فاخر عبدالهی”  ۲۵ ساله به دلیل اصابت گلوله به بدنش کشته شد. گزارش‌شده است که در  در جریان این تیراندازی بیش از ۱۰ رأس اسب متعلق به کولبران نیز کشته شدند. همزمان یک کولبر دیگر به نام “اسماعیل ساوجی‌نژاد” بر اثر شلیک نیروهای مرزبانی در نزدیکی روستای مرزی “قامیشله” از توابع بخش سرشیو مریوان براثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش در هر دو مورد، نیروهای مرزبانی به ظن حمل کالای قاچاق، بدون اخطار قبلی و از فاصله نزدیک، این کولبران را در حالی هدف قرار داده اند که ایشان هیچگونه کالای قاچاقی به همراه نداشته اند. کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.