حزب کمونیست ایران

کشته شدن صدها نفر براثر انفجار یک کارخانه در سودان

روز شنبه ۲۷ خردادماه،براثر انفجار یک کارخانه عطرسازی در شهر «ام درمان» سودان دستکم ۱۲۰ نفر کشته شدند.

این انفجار باعث کشته شدن مردان، زنان و جوانانی شد که در جریان جنگ داخلی سودان به این کارخانه پناه آورده بودند. همچنین تعدادی دیگری از حاضرین در محل وقوع حادثه به شدت دچار سوختگی شدید شدند. به گفته مقامات بیمارستانی سودان به دلیل وخامت حال برخی از مجروحین امکان افزایش شمار قربانیان این انفجار بسیار محتمل است.