حزب کمونیست ایران

کشته شدن نخست‌وزیر سابق ژاپن به دنبال سوءقصد

روز جمعه 17 تیرماه، به گزارش رسانه‌های محلی ژاپن شینزو آبه، نخست وزیر سابق این کشور، پس از آن که هدف تیراندازی قرار گرفته بود، درگذشت.

بر اساس تصاوير منتشر شده، شینزو آبه هنگام یک سخنرانی در شهر نارا، دوبار هدف قرار گرفت که گلوله دوم از پشت به وی خورده و او به زمین افتاد.گزارشات منتشر شده حاکیست که پلیس مظنون ۴۱ ساله‌ای را در رابطه با این سوء قصد بازداشت کرده است. فرد بازداشت شده به بازجویان گفت که نسبت به یک سازمان خاصی کینه داشته و باور داشت که آبه با این گروه در ارتباط است. گفتنی است، شینزو آبه برای جلب حمایت مردم از نامزدهای حزب لیبرال دموکرات برای انتخابات مجلس سنا که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، به نقاط مختلف کشور در سفر بود.