حزب کمونیست ایران

کشته شدن یک جوان معترض در کرج

حامد باقری،جوان اهل اسلام‌آباد غرب (شاباد)،روز چهارشنبه 22 شهریورماه پس از دعوت مردم برای برپایی تجمع اعتراضی در گلشهر کرج،با نیروهای حکومتی درگیر شده و در نهایت با شلیک مستقیم گلوله جنگی این نیروها به قتل رسید.

حامد باقری،اهل روستای “تجراکبر کلهر” اسلام‌آباد غرب از توابع کرمانشاه،متعاقب تشویق مردم به اعتراض مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت و حین دفاع از خود در یکی از خیابان های گلشهر کرج با شلیک مستقیم چهار گلوله نیروهای حکومتی کشته شد.این جوان معترض پیش از یورش نیروهای حکومتی ضمن دعوت از مردم گلشهر کرج  برای برپایی تجمع اعتراضی،به تنهایی شعارهای اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی سَر داده بود.گفتنی است که خانواده حامد باقری،پس از اطلاع از کشته شدن این جوان،خود را به کرج رساندند،اما تاکنون موفق به دیدن پیکر فرزندشان نشده‌اند و نهادهای حکومتی از تحویل جنازه ربوده‌شده خودداری می‌کنند.