حزب کمونیست ایران

کشته شدن یک زندانی در زندان سقز

بنا به گزارشات منتشره روز چهارشنبه 28 خردادماه،یک زندانی در سقز در استان کردستان، بر اثر «شکنجە و ضرب و شتم ماموران انتظامی» کشته شده است.

بر پایه این گزارش،کمال حسینی ۳۴ ساله، روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه،در خانه پدر خود بازداشت و توسط ماموران اداره آگاهی «به شدت ضرب و شتم» به زندان منتقل شده است.حال کمال حسینی،بە دلیل «جراحات ناشی از ضرب و شتم وخیم شدە» و او پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.گفتنی است خانوادە این زندانی اعلام کردەاند کە تست کرونای او در پذیرش زندان سقز مثبت نبودە است.