حزب کمونیست ایران

کشته شدن 2 کارگر در رشت

روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه، دو کارگر حفاری در رشت در حین کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

بنا به گزارش منتشره، تنفس گاز سمی هنگام حفر چاه آب،جان دو کارگر را گرفت.یکی از کارگران هنگام حفر چاه نیمه عمیق در جاده جیرده رشت دچار گازگرفتگی شده و کارگر دوم هم که برای کمک به داخل چاه رفته، دچار مسمومیت ناشی از انتشار گاز سمی شد و جان خود را از دست داد.