حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن دستکم 35 غیرنظامی در کنگو

در پی حمله شورشیان مسلح در استان ایتوری در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو، به منطقه دوتورو ایتوری، 25 غیرنظامی کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند.

بنا به گزارش منتشره،مردم منطقه به دلیل درگیری های طولانی مدت شروع به ترک منازل خود کردند.مناطق شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو در مرز رواندا، اوگاندا و بوروندی به مدت 20 سال است که شاهد حملات و درگیری های گروه های مسلح در تلاش برای کنترل منابع غنی زیرزمینی مانند طلا و کبالت می باشد.طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، در طی 8 ماه گذشته حدود 1300 غیرنظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شدند و بیش از 510 هزار غیرنظامی به دلیل درگیری های مداوم در مناطق ایتوری، کیووی شمالی وکیووی جنوبی آواره شدند.