حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن دوازده کارگر در شهرهای مختلف

روز سه شنبه 4 شهریور ماه در جریان وقوع سه حادثه جداگانه در تهران، تبریز و شهرستان پیشوا سه کارگر جان خود را  از دست داده و 9 کارگر دیگر مصدوم شدند.

در حادثه نخست یک راننده شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه  به نام “جمشید موسوی” حین جابجایی مسافران براثر ایست قلبی جان باخت. در حادثه دوم که در تبریر روی داد، دو کارگردر حادثه ریزش دیوار ساختمانی در بارنج تبریزگرفتار و دردم جانشان را ازدست دادند. همچنین دو سرویس رفت و آمد کارگران در کیلومتر سه جاده پیشوا به شهر جلیل آباد باهم تصادف کردند و 9 کارگر مصدوم شدند.