حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن دو کارگر در محل کار

 

روز جمعه 25 مرداد ماه، در دو حادثه جداگانه در شهرهای قم و خراسان ، دو کارگر ساختمانی حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و زخمی شدند.

در حادثه اول که در منطقه حائری باجیک شهر قم رخ داد، یک کارگر حین جوشکاری در یک ساختمان در حال ساخت از ارتفاع تیر آهن سقوط کرد و به شدت مجروح شد. در حادثه دوم کارگر دیگری حین انجام کار در ساختمانی نیمه کاره در خراسان به پائین سقوط کرد و جان خود را از دست داد.