حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن سه کولبر در مرز ارومیه

بر پایه گزارشات منتشره سحر گاه روز شنبه 25 مردادماه، تیراندازی بسوی دسته ای از کولبران در نوار مرزی ارومیه، سە کشته و مجروح بر جای گذاشت.

سحرگاه روز شنبه، نیروهای مسلح رژیم در روستای مرزی “کوران” از توابع ارومیه  دستەای از کولبران را بە رگبار بستند. براثر این تیراندازی  یک کولبر با هویت “سراج احمدی” جان خود را از دست داد و دو کولبر دیگر به شدت مجروح شدند. شایان ذکر است، نیروهای رژیم، بدون اخطار قبلی این کولبران را در مرز ارومیه مورد شلیک مستقیم قرار داده‌اند.