حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن پنج کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی

روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲، چهار کولبر از جمله دو کولبر زیر هجده سال بر اثر تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی در مرز “هنگه‌ژال” بانه زخمی شدند و یک کولبر دیگر جان باخت.

طبق گزارشات رسیده بر اثر تیر اندازی مستقیم  ماموران رژیم یک کولبر به اسم یادگار رحیمی اهل بانه جانش را از دست داده و چهار کولبر دیگر به اسمهای  “آروین محمدی”۱۴ ساله، “ایمان (فامیلی نامشخص)” ۱۷ ساله، هر دو اهل سنندج و همچنین “حسین (فامیلی نامشخص)”، و “شاهو (فامیلی نامشخص)” هر دو ۲۰ و ٢١ ساله و اهل بانه زخمی شده‌اند. در ٦ ماە نخست سال ١۴٠۲، جمعاً ۸۵ کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای بین جاده‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی رژیم، بهمن و سرمازدگی، رفتن روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته و زخمی شده‌اند.