حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن چهار کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه  در جریان وقوع دو حادثه کاری جداگانه در مشهد و گناباد دستکم ۴ کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دچار حادثه شدند.

در حادثه نخست، سه کارگر ساختمانی در حین کار در چهارراه دکترا در مشهد بر اثر سقوط حفاظ آهنی  از ناحیه سر و کمر به شدن مصدوم شدند. در حادثه دوم نیز یک کارگر معدن “خاک نسوز” در روستای “کبوتر کوه” گناباد در حین کار در کوه از ارتفاع ۳۰ متری به پایین پرت شده و به علت خونریزی شدید و عدم دسترسی به موقع به امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.