حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن 6کارگر در شهرهای مختلف

به گزارش منتشره، در جریان وقوع سه حادثه جداگانه در خواف و خراسان رضوی و استان البرز دستکم 6 کارگر به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار جان خود را از دست دادند.

در حادثه نخست، سه کارگر یک معدن خواف براثر انفجار کپسول گازمصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. به گفته مقامات بیمارستانی حال یکی از کارگران وخیم می باشد. در حادثه دوم نیز  براثر ریزش مواد داخل سیلو بر سرکارگران یک واحد صنعتی نظرآباد در استان البرز یکی از کارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مصدوم شد. در حادثه سوم نیز کارگر نگهبان ۵۸ ساله  یکی از شرکت های شهرک صنعتی کاویان واقع دراستان خراسان رضوی بر اثر جداشدن درب آهنی و سقوط برویش جان خود را از دست داد.