حزب کمونیست ایران

کشته و زخمی شدن 9 کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۹ کارگر در شهرهای زاهدان، مرند و تهران دچار حادثه شدند.

بنا به گزارش هرانا در حادثه نخست بر اثر ریزش سقف ساختمان در حال بتن ریزی در زاهدان ۶ کارگر این پروژه مصدوم شدند.در حادثه بعدی اشتعال ضایعات مهمات فرسوده و کهنه موجود در یک مغازه جوشکاری در مرند باعث انفجار و مرگ یک کارگر در این مغازه شده است.همچنین در حادثه ای دیگر سقوط ۲ کارگر جوان ساختمانی بدلیل بی احتیاطی و در اختیار نداشتن وسایل ایمنی مناسب در خیابان برزیل تهران منجر به مصدومیت شدید این کارگران شد.