حزب کمونیست ایران

کشف اجساد دست کم 60 نفر مهاجر در موزامبیک

بنابه گزارشات منتشره،اجساد دست کم ۶۰ نفر که تصور می شود مهاجران بدون مدرک اقامت از کشور اتیوپی بوده اند، این هفته در یک تریلی در کشور موزامبیک پیدا شد.

بر پایه این گزارش،ماموران یک پست بازرسی در شمال غربی استان «تِته» بعد از شنیدن صدای کوبیدن به دیوار کانتینر یک تریلی هنگام عبور از گذرگاه مرزی از کشور همسایه مالاوی تریلی را متوقف کرده اند. ماموران با بازکردن کانتینر ۱۴ نجات یافته را در کنار اجساد مهاجران دیگر پیدا میکنند.تصور می شود قربانیان به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته باشند. کشور موزامبیک در شرق قاره آفریقا مسیر ترانزیت برای مهاجران فقیری است که می کوشند خود را به کشور آفریقای جنوبی، یکی از صنعتی ترین کشورهای آن قاره، برسانند.