حزب کمونیست ایران

کشف بزرگترین گور کودکان قربانی در پرو

باستان شناسان در پرو، بقایای ۲۲۷ کودک پنج تا چهارده ساله در نزدیکی شهر ساحلی “هوانچاکو” در شمال لیما، پایتخت پرو را پیدا کردند.

تصور می شود این کودکان بیش از ۵۰۰ سال پیش قربانی شده باشند. این کشف نزدیک به یک سال پس از آن انجام می شود که بقایای ۲۰۰ کودک قربانی در دو محوطه دیگر این کشور پیدا شد.باستان شناسان به خبرگزاری فرانسه گفتند که در بعضی از بقایای کشف شده هنوز آثار مو و پوست دیده می شود. در این بقایا نشانه هایی از کشته شدن در هوای بارانی دیده می شود و مردگان رو به دریا دفن شده اند، که گفته می شود هدف خشنود کردن خدایان قوم چیمو بوده است. چیموها در طول سواحل شمالی پرو زندگی می کردند و یکی از قدرتمندترین تمدن های منطقه بودند. تمدن آنها بین سال های ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ اوج گرفت و پس از آن مغلوب “اینکاها” شدند.