حزب کمونیست ایران

کشف بقایای جسد امین بذرگر، دوست نوید افکاری

 کانال تلگرامی “۱۵۰۰ تصویر” از پیدا شدن بقایای جسد امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری، در کوهی در شیراز خبر داد.
بنابر این گزارش در روز جمعه ۲۲ مهر، اعلام شد آزمایش‌های صورت‌گرفته روی استخوان‌های پیداشده در کوهی در شیراز تایید کرده است که این استخوان‌ها متعلق به امین بذرگر است. پس از اعلام این خبر، سعید افکاری (برادر نوید) در توییتر خود نوشت: “امین برزگر گفت سکوت ما خیانت است. بارها تهدیدش کردند ولی سکوت نکرد. ۱۶ ماه پیش بازداشتش کردند و به پلاک ۱۰۰ اطلاعات بردند و او را کشتند. به خاطر امین ادامه می‌دهیم چون سکوت ما خیانت است.” تاکنون هیچ مقام و منبع رسمی خبر پیدا شدن بقایای جسد امین بذرگر را اعلام و تایید نکرده است.