حزب کمونیست ایران

کشف جسد بیست مهاجر در جنوب لیبی

منابع خبری روز پنج شنبه 9 تیرماه، از کشف جسد ۲۰ مهاجر در بیابانی در لیبی واقع در نزدیکی مرز چاد خبر داده‌ و گفته‌اند که این افراد راه خود را گم کرده بودند.

اجساد را یک راننده کامیون در روز چهارشنبه و هنگام عبور از میان بیابان در ۳۲۰ کیلومتری جنوب‌غرب کفره و ۱۲۰ کیلومتری مرز چاد کشف کرد. دو جسد متعلق به شهروندان لیبی است و بقیه، مهاجرانی از کشور چاد بودند که وارد لیبی شده بودند. یک مقام محلی در بخش بیمارستان‌ کفره، گفته است که گمان می رود راننده کامیونی که آنان را حمل می‌کرد، مسیر خود را در بیابان گم کرده باشد. گروه مهاجران حدود ۱۴ روز پیش جان باخته‌اند، زیرا آخرین تماسی که روی تلفن یکی از آنان ثبت شده، مربوط به تاریخ ۱۳ ژوئن است. قابل ذکر است، لیبی یکی از کانون‌های عمده در مسیر مهاجرانی است که می‌خواهند با عبور از مسیر خطرناک بیابان و سپس دریای مدیترانه، خود را از شمال آفریقا به جنوب اروپا برسانند.