حزب کمونیست ایران

کشف یک گور دسته جمعی در عراق

به گزارش منتشره، گور دسته جمعی بیش از 640 غیر نظامی در شهر فلوجه در استان الانبار واقع در غرب عراق کشف شد.

این گور دسته جمعی، که احتمالا مربوط به سال 2016 می باشد، هنگامی که این منطقه از عراق تحت کنترل گروه تروریستی داعش قرار داشت با کشتن این افراد و دفن آنها ایجاد شده است. به گفته نمایندگان مقامات محلی، کسانی که در این گور دفن شده اند احتمالاً از قبیله المحمد بوده اند. این قبیله در سال 2016 بدون هیچ ردی ناپدید شدند و تا به امروز هیچ کس از سرنوشت آنها چیزی نمی داند.