حزب کمونیست ایران

کشیده شدن انتخابات ترکیه به دور دوم

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه،ائتلاف ملت ترکیه بیش از از ۳۵ درصد آرای انتخابات پارلمان را تا لحظه تنظیم این خبر کسب کرد.

خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه خبر داد که تاکنون بیش از ۹۸ درصد آرای انتخابات پارلمانی ترکیه شمرده شده است.بر اساس نتایج اولیه ائتلاف جمهوری متشکل از احزاب عدالت و توسعه حزب رجب طیب اردوغان، حرکت ملی، اتحاد بزرگ و رفاه نو تا کنون موفق به کسب ۴۹.۳۱ درصد آرا و همچنین ائتلاف ملت متشکل از احزاب جمهوری خلق ترکیه حزب کمال قلیچدار اوغلو و خوب موفق به کسب ۳۵.۱۸ درصد آرا شده‌اند.ائتلاف احزاب کار و آزادی نیز  به کسب ۱۰.۵۲ درصد آرا شد.در نتیجه انتخابات رئیس جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد