حزب کمونیست ایران

کناره‌گیری اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی 

به دنبال اعتراضات گسترده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی “اوو مورالس” رئیس جمهور این کشور، کناره گیری خود از قدرت را اعلام کرد.

ناظران بین المللی روز یکشنبه خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد “روشنی از دستکاری” در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. مورالس ابتدا در واکنشی این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه اعلام می کند. علیرغم واکنش اولیه مورالس، روز یکشنبه فشارها بر او بالا گرفت و وی نهایتا در نطقی تلویزیونی گفت “من از پست خود به عنوان رئیس جمهور استعفا می دهم” و معترضان را ترغیب کرد “دست از تطاهرات بردارند.”