حزب کمونیست ایران

کودتا در مالی و استعفای رئیس جمهور

نیروهای ارتش که در کشور مالی کودتا کرده و دولت را وادار به استعفا کردند روز چهارشنبه وعده دادند که دولت انتقالی غیرنظامی تشکیل خواهند داد.

ابراهیم بوبکر کیتا، رئیس جمهور مالی، روز سه‌شنبه پس از آن که کودتاگران او را دستگیر کردند استعفا کرده و مجلس کشور را منحل اعلام کرد.کودتاگران که خود را «کمیته ملی نجات خلق» می‌نامند صبح چهارشنبه در بیانیه‌ای که از تلویزیون رسمی کشور پخش شد اعلام کردند که با هدف جلوگیری از هرج و مرج در کشور دست به اقدام زده‌اند. این گروه همچنین وعده داد که با تشکیل دولت انتقالی غیرنظامی مقدمات برپایی انتخابات را فراهم خواهد کرد.