حزب کمونیست ایران

گذشت بیش از شصت روز از اعتصاب کارگران هفت تپه

روز شنبه 25 مرداد ماه، شصت و دومین روز از اعتصاب کارگران  نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد.

در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و از جمله خلع ید از بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. از سوی دیگر طی روزهای گذشته ساختمان منزل پدری محمد خنیفر نماینده کارگران در شهر شوش مورد اصابت هجده گلوله قرار گرفته است که صدمه جانی ببار نیاوره اما موجب وحشت بسیاری از اعضای خانواده این کارگر و همسایه ها گردید. همچنین درب خانه مسکونی یوسف بهمنی یکی دیگر از کارگران هفت تپه هم به آتش کشیده شده است.