حزب کمونیست ایران

گرامیداشت رفیق فواد و سالگرد تاسیس حزب در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 12 اردیبهشت ماه جمعی از دوستدران کومه له وحزب کمونیست ایران در بانه در گرامیداشت سالروز جانباختن رفیق فوادمصطفی سلطانی و همچنین سالگرد تاسیس حزب برسر مزاری شماری از جانباختگان صفوف کومه له و حزب حاضر شدند.

حاضرین بر سر مزار رفقای جانباخته بار دیگر با عهد بستند که ادامه دهنده راه پرافتخار این عزیزان باشند و تا رسیدن به اهداف و آرمانهای والایشان از پای ننشینند.