حزب کمونیست ایران

گرامیداشت روز جهانی زن در بانه

بر پایه گزارش دریافتی از شهرستان بانه روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه جمعی از زنان و مردان آزادیخواه این شهر با پخش شیرینی در سطح شهر فرا رسیدن ۸ مارس را گرامی داشتند.

این گزارش می افزاید جمعی از زنان و مردان آزادیخواه بانه بیش از هزار شعار “گرامی باد  مارس روز جهانی زن” را با قرار دادن در بسته های شکلات و پخش کردن آن بین مردم در محلات “بویَن، کمربندی، خیابان بیمارستان، میدان کارگر’، فلکه ساعت، سرپرد و همچنین شهرو صنعتی و چندین پاساژ و باشگاه ورزشی،  این روز را گرامی داشتند. گفتنی است این حرکت با استقبال وسیعی از مردم روبرو گردید.