حزب کمونیست ایران

گرامیداشت یاد رفقای جانباخته گردان شوان در بلندیهای آبیدر

بنابه گزارش دریافتی جمعی از فعالین و جوانان انقلابی شهر سنندج به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جان باختن رفقای گردان شوان در  گویزه کویره این شهر یاد این رفقا را گرامی داشتند.

برپایه این گزارش  با گذشت 32 سال از جانباختن رفقای گردان شوان نسل جدید و جوانان انقلابی سنندج  رهروان اهداف و آرمانهای کمونیستی حزب کمونیست ایران، کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) و رفقای گردان شوان، در یکی از سنگرهای گردان شوان با چسپاندن دست نوشته هایی با مضمون “گرامی باد یاد رفقای گردان شوان، زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری و زنده باد سوسیالیزم” یاد و خاطره این رفقا را گرامی داشتند.