حزب کمونیست ایران

گرامیداشت یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی در مریوان

برپایه خبر دریافتی روز سه شنبه 9 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران به مناسبت فرا رسیدن سالگرد جانباختن رفیق فواد مصطفی سلطانی بر سر مزارش جمع شدند.

حاضرین بر سر مزار رفیق فواد مصطفی سلطانی چهره برجسته جنبش کارگری و کمونیستی و از بنیانگذاران کومه له؛ با بر افراشتن پرچم سرخ ، نصب پوستر رفقای جانباخته و پخش تراکت، یاد عزیز  رفیق فواد و چهار برادر جانباخته دیگرش را گرامیداشتند.